Till yrkesmässig trafik hör trafik som utförs med bland annat lastbilar och bussar men även med personbilar och andra slags fordon. Bland annat den trafik som innebär att transport av gods görs mot betalning inkluderas i denna kategori. Just godstransport är dessutom den mest relevanta yrkesmässiga trafiken för ett genomsnittligt åkeri. Sedan ett antal år tillbaka finns det krav på yrkeskompetensbevis för den som vill kunna köra godstransporter med hjälp av tung lastbil. Här berättar vi mer om detta och varför du bör gå en utbildning i YKB online!

Anledningen till att det numera krävs ett yrkeskompetensbevis (YKB) har med kvalitetssäkring att göra. Från myndighetshåll vill man helt enkelt försäkra sig om att de personer som utför godstransporter och persontransporter med lastbil eller buss har den relevanta kompetensen. Därför är det sedan några år tillbaka ett lagstadgat krav att yrkesförare har denna kompetens.

Än så länge möjligt att genomgå utbildning i YKB online

Det är möjligt för förare att genomföra hela utbildningen eller delar av denna på distans. Detta enligt de ändringar som har gjorts i förordningen om yrkesförarkompetens. I dagsläget gäller dessa ändringar fram till och med den 31 december 2021. Huruvida lärande på distans kommer att fortsätta tillåtas framledes är med andra ord oklart i dagsläget.

Men än så länge är det alltså helt okej att utbilda sig i YKB online.

Vad gäller för yrkeskompetensbevis?

Enligt gällande förordning om yrkeskompetensbevis gäller bland annat följande:

  • Yrkesförare behöver genomgå en grundutbildning. Detta är den utbildning i YKB online som du kan välja att gå.
  • Vid slutförd utbildning med godkänt prov erhåller du ett yrkeskompetensbevis.
  • Beviset är giltigt i fem års tid. Därefter behöver du genomgå utbildningen på nytt för att förnya det i ytterligare fem år. Denna del kallas för fortbildning.
  • Fortbildningen är en utbildning på 35 timmar. Denna kan delas upp i mindre delkurs om 7-12 timmar vardera. Maximalt en av dessa kan ske i form av en distansutbildning.

Om du inte har ett yrkeskompetensbevis idag är det med andra ord dags att du skaffar ett. Detta gör du lämpligast genom att gå en kurs i YKB online!