Månad: april 2020

Så här tvättar du bilen på bästa sätt

Då och då är det dags att ge din bil den omsorg den behöver. Det bland annat genom att ge den en rejäl tvätt. Du kan med fördel lämna in den för en biltvätt i Örebro, eller så åker du till en tvätthall och gör det själv. Satsa gärna på miljövänliga produkter och tvätta bilen skonsamt och ofta. Här får du tips på hur du på bästa sätt tvättar din bil.

Tvätta bilen på rätt plats

Idag är det många kommuner som inte tillåter att du tvättar din bil på gatan eller bakgården. Det beror på att när du tvättar så rinner det ut en massa smuts med olja, tungmetaller och annat, som inte är bra för naturen. Du kan antingen boka in dig på en biltvätt i Örebro eller åka till en tvätthall för att få den bilvård Örebro du behöver.

När du är i tvätthallen

När du ska tvätta din bil själv, i bilhallen, se då till att du har rätt saker med dig. Du bör ha med en helt ny, ren tvättsvamp. Gamla tvättsvampar kan se rena ut, men innehålla grus eller sand som kan repa lacken. Se även till att använda ett bra avfettningsmedel samt ett bilschampo, satsa gärna på miljömärkta produkter. När det är dags att skölja av bilen, se då att alltid spola nerifrån och upp. Även om det känns bakvänt så rinner faktiskt smutsen lättare av en yta som redan är ren. Om du inte vill krångla med att åka till en tvätthall, så kan du få en biltvätt i Örebro utförd av proffs. Då slipper du fundera på hur du ska göra.

Misstag att undvika vid biltvätten

Det finns en del saker du ska undvika att göra. Motortvätt till exempel, det bör endast göras av proffs. Du kan lämna in bilen för rekond Örebro. Då ingår det ofta motortvätt så väl som att din bil blir ren på både utsida och insida. En annan sak att tänka på om du tvättar bilen själv, att inte låta avfettningsmedlet sitta på för länge. Det kan skada lacken. Då är det bättre att upprepa behandlingen två gånger. Hoppa inte heller över att vaxa och polera bilen. Även om det känns tråkigt, så kommer din bil att hålla sig ren bra mycket längre om du gör det. Det är helt enkelt en investering som är värd att göra.

Mopeddelar kan skapa försäkringsproblem

Alla försäkringar har undantag som innebär att någon ersättning inte går att få om dessa regler bryts. För en mopedägare innebär det exempelvis att montering av mopeddelar som trimmar mopeden kan innebära att försäkringen blir ”värdelös”. En stor del av de mopeder som finns i samhället är trimmade. Det innebär att förändringar skett på mopeden så att de åker snabbare än vad som var målet efter fabrikskonstruktion. Alla trimsatser är inte olagliga men vissa.

Mopeddelar kan ändra mopeden till en motorcykel

Om en moped är trimmad kommer den inte längre hålla sig inom regelverket för moped. Därmed kan Transportstyrelsen klassa fordonet som en lätt motorcykel vilket även innebär att den ska följa de regler och försäkringsnivåer som gäller för det fordonet.

Inte olagligt att äga

Det är inte olagligt att bygga om sin moped. Detta oavsett om det handlar om att bygga om den rent estetiskt eller montera mopeddelar för trim eller liknande. Felet uppstår istället när mopeden framförs i trafik som en moped – när det kapacitetsmässigt snarare är en lätt motorcykel. De kan exempelvis köras inom inhägnat område utan att detta är mot lagen. De kan även användas som samlarobjekt eller till tävlingar (vilket klassas som inhägnat område).

Viss trim är lagligt

Det är även stor skillnad på vilken trim som används. De som känner sig osäker kan fråga återförsäljare vad som gäller men även kontakta sitt försäkringsbolag. Det är även viktigt att komma ihåg att försäkringsbolagen kan ha olika regler.

Försäkringsnivå

När motordrivna fordon framförs i trafik måste en försäkring finnas. I annat fall kan personen beläggas med höga avgifter. De tre nivåer som går att välja på är:

  • Trafikförsäkring
    Den billigaste nivån på mopedförsäkring. Ger föraren aldrig någon ekonomisk ersättning vid skador på den egna mopeden. Men ger ersättning om skador skulle uppstå på medtrafikanters egendom.

  • Halvförsäkring
    Med en halvförsäkring går det att få pengar vid exempelvis stöld och brand. Dessutom ingår vanligtvis krishjälp och juridisk hjälp.

  • Helförsäkring
    Det som skiljer helförsäkringen mot halvförsäkringen är att även skada på den egna mopeden ersätts. Den dyraste nivån på försäkringen men även den nivå som ger högst ersättning.

Kom ihåg att försäkringsbolaget har rätten att neka hela ersättningsbeloppet om olagliga mopeddelar eller att trimning har skett på ett sätt som gör att fordonen borde klassas som annat fordon.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén