Alla försäkringar har undantag som innebär att någon ersättning inte går att få om dessa regler bryts. För en mopedägare innebär det exempelvis att montering av mopeddelar som trimmar mopeden kan innebära att försäkringen blir ”värdelös”. En stor del av de mopeder som finns i samhället är trimmade. Det innebär att förändringar skett på mopeden så att de åker snabbare än vad som var målet efter fabrikskonstruktion. Alla trimsatser är inte olagliga men vissa.

Mopeddelar kan ändra mopeden till en motorcykel

Om en moped är trimmad kommer den inte längre hålla sig inom regelverket för moped. Därmed kan Transportstyrelsen klassa fordonet som en lätt motorcykel vilket även innebär att den ska följa de regler och försäkringsnivåer som gäller för det fordonet.

Inte olagligt att äga

Det är inte olagligt att bygga om sin moped. Detta oavsett om det handlar om att bygga om den rent estetiskt eller montera mopeddelar för trim eller liknande. Felet uppstår istället när mopeden framförs i trafik som en moped – när det kapacitetsmässigt snarare är en lätt motorcykel. De kan exempelvis köras inom inhägnat område utan att detta är mot lagen. De kan även användas som samlarobjekt eller till tävlingar (vilket klassas som inhägnat område).

Viss trim är lagligt

Det är även stor skillnad på vilken trim som används. De som känner sig osäker kan fråga återförsäljare vad som gäller men även kontakta sitt försäkringsbolag. Det är även viktigt att komma ihåg att försäkringsbolagen kan ha olika regler.

Försäkringsnivå

När motordrivna fordon framförs i trafik måste en försäkring finnas. I annat fall kan personen beläggas med höga avgifter. De tre nivåer som går att välja på är:

  • Trafikförsäkring
    Den billigaste nivån på mopedförsäkring. Ger föraren aldrig någon ekonomisk ersättning vid skador på den egna mopeden. Men ger ersättning om skador skulle uppstå på medtrafikanters egendom.

  • Halvförsäkring
    Med en halvförsäkring går det att få pengar vid exempelvis stöld och brand. Dessutom ingår vanligtvis krishjälp och juridisk hjälp.

  • Helförsäkring
    Det som skiljer helförsäkringen mot halvförsäkringen är att även skada på den egna mopeden ersätts. Den dyraste nivån på försäkringen men även den nivå som ger högst ersättning.

Kom ihåg att försäkringsbolaget har rätten att neka hela ersättningsbeloppet om olagliga mopeddelar eller att trimning har skett på ett sätt som gör att fordonen borde klassas som annat fordon.