Idag är det otroligt många, både företag och privatpersoner, som tar hjälp av olika lyftkranar och stora maskiner för att utföra diverse byggarbeten, transporter och andra projekt. Det finns ett stort utbud av varierande lyftkranar som kan anpassas efter behov för att användas vid alla olika tillfällen, vilket underlättar arbetet väldigt mycket. Att vi människor skulle klara av att lyfta eller förflytta till mån av den kapacitet som en lyftkran i Jämtland klarar av finns inte på världskartan, och utan dem hade vi inte kunnat jobba i närheten så snabbt, effektivt, smidigt och säkert som vi kan idag! Däremot krävs det en del kunskap och erfarenhet om hur en lyftkran ska hanteras för att det vara säkert, där vi hoppas att vår sammanfattade lista kan ge er det information som krävs för att öka säkerheten och minska olyckor!

Hur använder man lyftkran säkert?

För att en lyftkran och dess hantering ska ske på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt finns det några saker som är nödvändiga att veta om innan ni sätter igång med arbetet. Det handlar alltså inte bara om att du måste vara behörig att få använda lyftkranen och att den ska vara godkänd, utan det finns även andra saker som är viktiga för både din egen och andras säkerhet!

 • Använd lyftkranen rätt
  För att undvika att en lyftkran i Jämtland går från att vara en säker tillgång till att bli en risk är det viktigt att den används på rätt sätt. Det innebär att montering och användning ska ske efter exakta föreskrifter, där du inte bör använda lyftkranen oftare eller låta den lyfta tyngre än vad som rekommenderas. Använd den rätt så håller den längre och utgör ingen fara!
 • Håll koll på lyftkranens livslängd
  En annan faktor som kan bidra till att en lyftkran inte alls är så säker att använda är just hur du använder, alltså när du använder och vad den används till. Det finns tydliga instruktioner om vad olika lyftkranar är ämnade för och vad de klarar av, vilket i sin tur påverkar livslängden.Överskrids detta och lyftkranen används längre än väntat kan den orsaka stora skador då den går sönder! Det här gäller såklart oavsett vilken typ av lyftkran som används, och även då du använder en mobilkran eller kranbil.
 • Välj rätt lyftkran för rätt arbete
  För att lyftkranen ska kunna göra ett så bra och säkert jobb som möjligt är det viktigt att du använder rätt kran efter behov. En liten lyftkran är inte gjort för att lyfta stora och tunga stugor, samtidigt som en stor lyftkran inte är gjord för att användas i trädgården eller för att lägga om taket.
 • Används säkerhetsutrustning
  Ju mer omfattande och ju mer krävande arbete som en lyftkran ska utföra desto viktigare är det att den är utrustad med passande säkerhetsutrustning. Detta är framförallt viktigt om en byggarbetare ska åka på eller lyftas upp av kranen, där exempelvis fallskyddsutrustning och säkra korgar är bra.Se till att använda säkerhetsutrustning för det den är till för, precis som att du ska använda rätt lyftkran för rätt arbetsområde! Genom att använda större och mindre lyftkranar på rätt sätt enligt samtliga föreskrifter och instruktioner blir både dess arbete och din arbetsplats betydligt mer säkert, där du minskar risken för skador på både dig och andra.